QSHE

W.G. Salari streeft naar een zo veilig mogelijke werkplek, waarbij veiligheidsrondes en veiligheidsbesprekingen tot de standaard behoren.

Ons kwaliteitssysteem is een essentieel onderdeel van onze activiteiten. Het geeft ons namelijk de mogelijkheid om onze opdrachtgevers een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te kunnen bieden en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. W.G. Salari streeft naar een zo veilig mogelijke werkplek, waarbij veiligheidsrondes en veiligheidsbesprekingen tot de standaard behoren.

W.G. Salari is gecertificeerd volgens de normen en richtlijnen van ISO 9001:2015, GMP+ FSA, SQAS, AEO en ATCN

Quality

Door interne en externe audits worden onze bedrijfsprocessen voortdurend getoetst en waar nodig bijgestuurd. Hierdoor zijn wij in staat onze opdrachtgevers de kwaliteit te bieden van het hoogste niveau. Het continue toetsen en blijven verbeteren heeft er onder andere toe geleid dat in 2009 de orderverwerking, ritplanning, communicatie en facturatie volledig werden geautomatiseerd en hiermee een belangrijke stap vooruit is gemaakt in het voordurend streven naar efficiëntie ten dienste van de kwaliteit. Daarnaast zien wij erop toe dat onze medewerkers ook de noodzakelijke bijscholing genieten om de wijzigende omstandigheden binnen Transport en Logistiek te kunnen volgen en oplossingen aan te dragen waar dit is vereist.

Safety

Wij hechten veel waarde aan een veilige arbeidshouding van en werkomgeving voor onze werknemers en bezoekers. Veiligheid vormt dan ook een kernwaarde binnen onze dagelijkse bedrijfsvoering en uit zich o.a. door;

  • Uitvoerige veiligheidsinstructies aan ons personeel bij in dienstneming.
  • Regelmatig trainen en bijscholen van ons personeel omtrent de nieuwste richtlijnen. Zo worden chauffeurs getraind volgens de BBS (Behaviour Based Safety) richtlijnen van Cefic® waarbij alle aspecten m.b.t. veiligheid worden belicht, zowel de veiligheid op de weg, alsook de veiligheid tijdens het laden en lossen.
  • Belonen van schadevrij rijden.
    Belonen van gering ziekteverzuim.
  • Een werkgroep op het gebied van veiligheid en gezondheid Safety4ALL.

Niet voor niets dat chauffeurs bij W.G. Salari regelmatig worden gedecoreerd met het certificaat “Ridder van de Weg“.

Verder staan diverse certificeringen garant voor een bedrijfsvoering waar veiligheid en gezondheid centraal staat.

Health

Naast veiligheid hechten wij veel waarde aan de gezondheid van de mensen die voor ons werken. Veiligheid en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en gaan dan ook hand in hand in ons dagelijks handelen en de besluitvorming op de lange termijn.

Wij laten ons hierbij adviseren door externe deskundigen en hebben een interne werkgroep Safety4ALL die de gezondheids aspecten binnen onze organisatie op de voet blijft volgen.

O.a. krijgen onze medewerkers de mogelijkheid om een arbeidsgeneeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Worden werkplek onderzoeken verricht en de hieruit volgende aanbevelingen opgevolgd. Persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld en toezicht gehouden dat deze ook worden gebruikt.

Environment

Wij ondernemen Milieubewust. Het maximaal terugdringen van de CO2 uitstoot heeft in het bijzonder onze aandacht.

Onze chauffeurs worden getraind volgens het principe van “het nieuwe rijden“. Het brandstof verbruik wordt nauwkeurig geregistreerd, geanalyseerd en waar nodig chauffeurs erop gewezen dat dit beter kan.

Wij investeren daarom alleen nog maar in nieuwe Euro6 trucks. Een groot deel van ons wagenpark is hiermee vervangen.

Verder nemen wij deel aan het Operation Clean Sweep (OCS) programma. Dit programma draagt zorg voor het milieuverantwoord management van kunststoffen over de hele productketen. Het programma biedt handvaten om het verlies van kunststofgranulaat te voorkomen en bewustwording te creëren onder medewerkers en business partners. Het doel van het programma is om bij het verwerken van kunststofgranulaat alle bedrijfsprocessen zo in te richten dat uiteindelijk geen kunststofgranulaat meer in het milieu terecht komt.

Werken bij W.G. Salari? Bekijk onze vacatures