Operation Clean Sweep (OCS)

‘The world can survive without us, but we can not survive without the world. So let us join together, to make this world a bit better!’

(W.G. Salari)

Het verlies van kunststofgranulaat vormt de op één na grootste bron van primaire microplastics in het milieu. Helaas kan het verlies van pellets zich voordoen in alle schakels van de productketen, ondanks de naleving van alle standaard milieu-, veiligheids- en kwaliteitsvereisten. W.G. Salari vindt het belangrijk dat zo weinig mogelijk kunststofgranulaat in het milieu terecht komt, om deze reden hebben wij ons aangesloten bij Operation Clean Sweep (OCS) en hebben we in 2023 een OCS-team opgericht.

Het OCS-programma is een vrijwillig initiatief om maatregelen ter voorkoming van verlies van kunststofgranulaat in de kunststofindustrie aan te moedigen en te harmoniseren. Het programma biedt diverse aanbevelingen en instrumenten om het verlies van kunststofgranulaat te minimaliseren. Door het volgen van de aanbevelingen en instrumenten van het OCS-programma hanteren we een best practise benadering, wat ons in staat stelt om positieve resultaten te behalen. Zo streven we ernaar om op een doeltreffende manier het verlies van kunststofgranulaat te verminderen.

Daarnaast betrekken wij onze medewerkers actief bij dit probleem door middel van trainingen en educatieve initiatieven. Wij geloven dat het bevorderen van het gezamenlijk draagvlak essentieel is voor het succes van dergelijke milieubewuste inspanningen om het verlies van kunststofgranulaat tegen te gaan.

Tot slot tonen wij niet alleen onze toewijding aan milieubescherming door onze deelname aan het OCS programma, maar nemen we tevens een leidende rol aan ten opzichte van onze business partners. Wij streven naar een voortdurende verbetering en samenwerking binnen de industrie om gezamenlijk de doelstelling van het OCS programma te realiseren en zo een duurzame toekomst te waarborgen.

Bron: Home : OpCleanSweep

Werken bij W.G. Salari? Bekijk de vacatures