Safety4All

“You never stop improving safety. It’s a continuous process!”

Safety4All

In juli 2009 is het Safety4ALL team opgericht. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van de verschillende afdelingen binnen onze organisatie en een externe deskundige op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het doel van dit team is het veiligheid- en gezondheidsbewustzijn meer te verankeren binnen onze organisatie om zodoende het aantal ongevallen en ziekmeldingen terug te dringen tot een absoluut minimum en de arbeidomstandigheden continue te kunnen blijven verbeteren. Veiligheid is immers nooit af maar is een continue proces.

Hiervoor heeft het team, na uitvoerig onderzoek en overleg, vier veiligheidsregels opgesteld waar een ieder in onze organisatie gevolg aan dient te geven.

  • Iedereen moet een ander aanspreken op onveilig gedrag.
  • Verbetering van de verkeersveiligheid en van de veiligheid op de werkplek.
  • Juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Orde en netheid.

Verder worden er maandelijkse veiligheidsrondes gehouden om verbeterpunten op het gebied van veiligheid en gezondheid te signaleren en als graadmeter te dienen hoe de veiligheidsregels worden nageleefd.Een nauwkeurige registratie van de bevindingen en uitvoerige analyse vormen de basis voor adviezen m.b.t. verbeteringen.

De directie van W.G. Salari is zeer nauw betrokken bij het gehele proces en onderstreept daarmee het belang van een veilige en gezonde werkomgeving voor haar werknemers en bezoekers.

Werken bij W.G. Salari? Bekijk de vacatures