Voorkom vervuiling door kunststofgranulaat!

W.G. Salari is sinds kort partner van het OCS-programma, zal streven naar een milieu zonder granulaat en zal veranderingen doorvoeren om:

1. De inrichting van onze werkterreinen te verbeteren om het morsen van granulaat te voorkomen en aan te pakken;
2. Interne procedures op te stellen en te publiceren om het doel van een milieu zonder granulaat te verwezenlijken;
3. Trainingen te verzorgen en werknemers verantwoordelijk te houden voor het voorkomen, opvangen, opruimen en verwijderen van gemorst materiaal;
4. Onze prestaties regelmatig te controleren;
5. Alle geldende regionale en nationale voorschriften voor de beheersing van kunststofgranulaat na te leven;
6. Onze partners aan te moedigen dezelfde doelen na te streven;

Meer informatie over het OCS-programma is terug te vinden op www.opcleansweep.eu.