U kunt ons natuurlijk ook een open sollicitatie laten toekomen. Vul hiervoor ons onderstaande sollicitatie formulier in.

Naam Voornamen (voluit)
Adres Postcode
Woonplaats Land
Telefoon Mobiel
E-mail adres Geboortedatum
Geslacht Burgerlijkestaat
Nationaliteit
Welke opleiding heeft u gevolgd?
Dagonderwijs: Van Tot
Beroepsonderwijs: Van Tot
Hogeronderwijs: Van Tot
Cursussen: Chauffersdiploma: Kennis van boordcomputer/software:
Rijbewijs
Rijbewijs:
Geldigheid tot:
CE-Rijbewijs? JaNee

Geldigheid tot:
Richtlijn bekwaamheid code 95
Behaalde uren richtlijn vakbekwaamheid:
Hoeveel uren theorie?
Hoeveel uren praktijk?
Datum geldigheid code 95:
Hoe is uw reken en talenkennis?
Nederlands: Frans: Duits: Engels: Overig:
verstaat u verstaat u verstaat u verstaat u verstaat u
spreekt u spreekt u spreekt u spreekt u spreekt u
schrijft u schrijft u schrijft u schrijft u schrijft u
Geef een cijfer voor uw taalvaardigheid: 12345678910
Geef een cijfer voor uw rekenvaardigheid: 12345678910
Waar werkt u momenteel?
Werkgever: Functie: Referentie: Van Tot
Hoeveel bedraagt uw huidige salaris? (per maand / per 4 weken)
Waar heeft u eerder werkervaringen opgedaan?
Werkgever: Functie: Referentie: Van Tot
Heeft u er bezwaar tegen als wij contact opnemen met uw vorige werkgever(s)? JaNee
Hoe is uw gezondheidstoestand?
Medisch (chauffeurs)keuring gehad? JaNee
Geldig tot:
Hoe is uw gezondheidstoestand?
Zijn er met betrekking tot uw gezondheidstoestand problemen te verwachten bij het uitoefenen van uw functie?
Hebt u wel eens een delict (geen overtreding) begaan?
Zo ja, welke?
Heeft u strafpunten in Duitsland? JaNee
Is uw rijbevoegdheid wel eens ontzegt? JaNee
Gaat u akkoord voor het aanvragen van een verklaring van goed gedrag? JaNee
Heeft u wel eens schade gehad?
Hoeveel jaar bent u werkzaam als chauffeur?
Bij hoeveel botsingen was de door u bestuurde wagen betrokken?
In hoeveel gevallen werd de schade op uw wagen/ combinatie verhaald?
Zijn er verder nog zaken die van belang zijn voor het uitvoeren van de functie?
captcha
Vul hier de tekens in die u hier boven ziet.