U kunt ons natuurlijk ook een open sollicitatie laten toekomen. Vul hiervoor ons onderstaande sollicitatie formulier in.

 

NaamVoornamen (voluit)
AdresPostcode
WoonplaatsLand
TelefoonMobiel
E-mail adresGeboortedatum
GeslachtBurgerlijkestaat
Nationaliteit
Welke opleiding heeft u gevolgd?
Dagonderwijs:VanTot
Beroepsonderwijs:VanTot
Hogeronderwijs:VanTot
Cursussen:Chauffersdiploma:Kennis van boordcomputer/software:
Rijbewijs
Rijbewijs:
Geldigheid tot:
CE-Rijbewijs?JaNee

Geldigheid tot:
Richtlijn bekwaamheid code 95
Behaalde uren richtlijn vakbekwaamheid:
Hoeveel uren theorie?
Hoeveel uren praktijk?
Datum geldigheid code 95:
Hoe is uw reken en talenkennis?
Nederlands:Frans:Duits:Engels:Overig:
verstaat uverstaat uverstaat uverstaat uverstaat u
spreekt uspreekt uspreekt uspreekt uspreekt u
schrijft uschrijft uschrijft uschrijft uschrijft u
Geef een cijfer voor uw taalvaardigheid:12345678910
Geef een cijfer voor uw rekenvaardigheid:12345678910
Waar werkt u momenteel?
Werkgever:Functie:Referentie:VanTot
Hoeveel bedraagt uw huidige salaris? (per maand / per 4 weken)
Waar heeft u eerder werkervaringen opgedaan?
Werkgever:Functie:Referentie:VanTot
Heeft u er bezwaar tegen als wij contact opnemen met uw vorige werkgever(s)?JaNee
Hoe is uw gezondheidstoestand?
Medisch (chauffeurs)keuring gehad?JaNee
Geldig tot:
Hoe is uw gezondheidstoestand?
Zijn er met betrekking tot uw gezondheidstoestand problemen te verwachten bij het uitoefenen van uw functie?
Hebt u wel eens een delict (geen overtreding) begaan?
Zo ja, welke?
Heeft u strafpunten in Duitsland?JaNee
Is uw rijbevoegdheid wel eens ontzegt?JaNee
Gaat u akkoord voor het aanvragen van een verklaring van goed gedrag?JaNee
Heeft u wel eens schade gehad?
Hoeveel jaar bent u werkzaam als chauffeur?
Bij hoeveel botsingen was de door u bestuurde wagen betrokken?
In hoeveel gevallen werd de schade op uw wagen/ combinatie verhaald?
Zijn er verder nog zaken die van belang zijn voor het uitvoeren van de functie?
captcha
Vul hier de tekens in die u hier boven ziet.